Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54443
Title: Khảo sát Nano bạc làm chất khử trùng mẫu mới trong nhân giống vô tính cây African violet (saintpa ulia ionantha h. Wendl.)
Authors: Dương, Tấn Nhựt
Dương, Bảo Trinh
Đỗ, Mạnh Cường
Hoàng, Thanh Tùng
Nguyễn, Phúc Huy
Vũ, Thị Hiền
Vũ, Quốc Luận
Lê, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Hoài Châu
Keywords: African violet
Khử trùng
Kích thích mẫu cấy
Nano bạc
Nuôi cây in vitro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.87-97
Abstract: Khử trùng mẫu cấy là giai đoạn vô cùng quan trọng của quá trình tạo nguồn mẫu ban đầu trong nuôi cấy in vitro. Các chất khử trùng hiện nay thường có tính độc cao gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp cho sức khỏe con người và môi trường. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nano bạc không chỉ kháng khuẩn hiệu quả mà còn an toàn cho con người. Do đỏ, nano bạc đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, dược phẩm, mỹ phẩm, sinh học, nông nghiệp. Tuy nhiên, các báo cáo về ảnh hưởng của nano bạc trong giai đoan khử trùng mẫu cấy thực vật vẫn còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, các chất khử trùng thông dụng và nano bạc đã được sử dụng để khử trùng mẫu cây African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) với dãy nồng độ, thời gian khử trùng khác nhau để khảo sát khả năng khử trùng và cảm ứng mẫu cấy của nano bạc trong giai đoạn khử trùng mẫu. Sau khi khử trùng, chúng tôi tiến hành theo dõi và đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của mẫu cấy qua các giai đoạn khác nhau. Kết quả cho thấy, mẫu cấy được khử trùng bằng nano bạc ở nồng độ 0,05% trong 15 phút cho hiệu quả tốt nhất mà không có tác động xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của mẫu cấy. Nano bạc kích thích sự cảm ứng của mẫu cấy. Đây là nghiên cứu đầu tiên về khả năng khử trùng cũng như vai trò của nano bạc lên sự sinh trưởng và phát triển của cây African violet (SaintpauUa ionantha H. Wendl.).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54443
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.