Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54443
Nhan đề: Khảo sát Nano bạc làm chất khử trùng mẫu mới trong nhân giống vô tính cây African violet (saintpa ulia ionantha h. Wendl.)
Tác giả: Dương, Tấn Nhựt
Dương, Bảo Trinh
Đỗ, Mạnh Cường
Hoàng, Thanh Tùng
Nguyễn, Phúc Huy
Vũ, Thị Hiền
Vũ, Quốc Luận
Lê, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Hoài Châu
Từ khoá: African violet
Khử trùng
Kích thích mẫu cấy
Nano bạc
Nuôi cây in vitro
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.87-97
Tóm tắt: Khử trùng mẫu cấy là giai đoạn vô cùng quan trọng của quá trình tạo nguồn mẫu ban đầu trong nuôi cấy in vitro. Các chất khử trùng hiện nay thường có tính độc cao gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp cho sức khỏe con người và môi trường. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nano bạc không chỉ kháng khuẩn hiệu quả mà còn an toàn cho con người. Do đỏ, nano bạc đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, dược phẩm, mỹ phẩm, sinh học, nông nghiệp. Tuy nhiên, các báo cáo về ảnh hưởng của nano bạc trong giai đoan khử trùng mẫu cấy thực vật vẫn còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, các chất khử trùng thông dụng và nano bạc đã được sử dụng để khử trùng mẫu cây African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) với dãy nồng độ, thời gian khử trùng khác nhau để khảo sát khả năng khử trùng và cảm ứng mẫu cấy của nano bạc trong giai đoạn khử trùng mẫu. Sau khi khử trùng, chúng tôi tiến hành theo dõi và đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của mẫu cấy qua các giai đoạn khác nhau. Kết quả cho thấy, mẫu cấy được khử trùng bằng nano bạc ở nồng độ 0,05% trong 15 phút cho hiệu quả tốt nhất mà không có tác động xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của mẫu cấy. Nano bạc kích thích sự cảm ứng của mẫu cấy. Đây là nghiên cứu đầu tiên về khả năng khử trùng cũng như vai trò của nano bạc lên sự sinh trưởng và phát triển của cây African violet (SaintpauUa ionantha H. Wendl.).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54443
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.228.229.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.