Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54452
Title: Nghiên cứu hoạt tính sinh học và khả năng nuôi cấy in vitro của gai cây xương rồng (Oputia Dillenh (Ker gawl.) Haw)
Authors: Vũ, Thị Bạch Phượng
Trần, Thị Tạ Oanh
Quách, Ngô Diễm Phương
Keywords: Kháng khuẩn
Kháng oxy hóa
Gai xương rồng in vitro
Xương rồng
Opuntia dillenii
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.137-146
Abstract: Xương rồng Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw là loài thực vật được sử dụng trong dân gian để chữa một số bệnh như mụn nhọt, bỏng, viêm dạ dày, rắn cắn...; nhưng đến nay vẫn còn rất ít những nghiên cứu về hoạt tính sinh học của xương rồng, đặc biệt là bộ phận gai. Do đó, việc khảo sát hoạt tính sinh học của gai và nghiên cứu khả năng nuôi cây in vitro gai xương rồng là một nghiên cứu đáng được quan tâm. Trong nghiên cứu này, cao ethanol của ba bộ phận ruột, vỏ, gai được đem đi khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa bằng phương pháp Yen, Dull, 1993, hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp đo đường kính vòng vô khuẩn, sau đó tiến hành định tính các nhóm chức có trong cả 3 bộ phận trên bằng các phản ứng định tính đặc trưng. Kết quả cho thấy, gai xương rồng là bộ phận có hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn cao hơn hẳn so với bộ phận ruột và vỏ. Cả ba bộ phận ruột, vỏ, gai đều chứa các hợp chất phenol, quinon, coumarin, flavanon, isoflavon, isoflavanon, auron, steroid, ngoài ra gai còn chứa fiavon, chalcon, leucoantocyanídin. Đồng thời, nghiên cứu này cũng đã có được các kết quả khả quan trong các thí nghiệm tạo chồi, rễ và gai của cây xương rồng: môi trường thích hợp cho việc tạo cụm chồi xương rồng là Murashige, Skoog, 1962 (MS) chứa 1 mg/1 benzylaminopurine (BA) và 0,1 mg/1 naphthaieneacetin acid (NAA); cho việc tạo rễ là MS chứa 0,5 mg/1 IBA với điều kiện không có ánh sáng; GA3 có tác dụng đến việc phát triển về chiều dài cũng như số lượng gai trong môi trường rắn lẫn môi trường lỏng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54452
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.