Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54454
Title: Phân loại và nghiên cứu đặc tính của xạ khuẩn nội sinh YBQ 75 phân lập từ cây Quế (Cinnamomum cassia presl)
Authors: Vũ, Thị Hạnh Nguyên
Chu, Kỳ Sơn
Phí, Quyết Tiến
Keywords: Anlhracyeiin
Cây quế
Nonribosomai peptide synthetase
Polyketide synthase
Streptomyces
Xạ khuẩn nội sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.149-155
Abstract: Ngày nay, hiện tượng gia tăng số lượng các loại bệnh truyền nhiễm và kháng thuốc kháng sinh của vi sinh vật (VSV) gây bệnh xảy ra khá phổ biến là mối quan tâm lớn của cộng đồng. Trong số những chất kháng sinh mới từ tự nhiên được công bố những năm gần đây, xạ khuẩn nội sinh trên cây dược liệu cho thấy là nguồn tổng hợp các hoạt chất kháng vsv mới. Nghiên cứu này tập trung vào định danh, đánh giá hoạt tính kháng vsv kiểm định và xác định sự có mặt của các gen chức năng liên quan đến sinh kháng sinh, sinh kháng sinh nhóm anthracyclin của chủng xạ khuẩn YBQ75 nội sinh phân lập từ cây quế (Cinnamomum cassia Presl) tại tỉnh Yên Bái. Dựa vào khóa phân loại Chương trình xạ khuẩn Quốc tế (ISP), kết hợp giải trình tự đoạn gen 16S rRNA chủng YBQ75 được đặt tên là Streptomyces cavourensis YBQ75 với số đăng ký trên GenBank là KR814822. Chúng s. cavourénsis YBQ75 kháng được 5 loại vsv (gồm Saimonella enterica ATCC 14028 (22,0 mm); Psẹudomonas aeruginosa CNLM (19,3 mm); Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (19,3 mm); Enterobácter aerogenes ATCC 13048 (17,7 mm); Proteụs vulgaris CNLM (16,3 mm)) trên tổng số 9 vsv kiểm định. Phân tích sự có mặt của các gen chức năng liên quan đến tổng hợp kháng sinh cho thấy, chủng s. cavoụrensis YBQ75 mang cả ba gen chức năng pks-l, pks-II và nrps mã hóa polyketide synthasc type I (PKS- 1), polỵketide synthase type II (PKS-T1) và nonribosomal peptidê synthetase (NRPS). Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy chủng s. cavonrensis YBQ75 cũng thể hiện khả năng sinh kháng sinh thuộc nhóm anthracyclin. Kết quả nghiên cứu trên chứng tỏ tiềm năng của xạ khuẩn nội sinh s. cavourensis YBQ75 trong tổng hợp kháng sinh kháng vsv và kháng sinh nhóm anthracyclin có thể có khả năng ức chế phát triển của tế bào ung thư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54454
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.