Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54469
Title: Sử dụng kỹ thuật QF-PCR trong chẩn đoán một số nguyên nhân di truyền thường gặp ở nam giới vô sinh
Authors: Cao, Thị Tài Nguyên
Nguyễn, Trung Kiên
Trịnh, Thị Bích Liên
Vũ, Thị Nhuận
Nguyễn, Chung Viêng
Nguyễn, Đắc Khoa
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Trịnh, Minh Thiết
Cao, Lương Bình
Nguyễn, Phan Vinh
Nguyễn, Văn Khuôn
Keywords: Hội chứng Klineferter
Không có tinh trùng
Mất đoạn AZF
QF PCR
Thiểu tinh nặng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.241-252
Abstract: Hiện nay, kỹ thuật QF-PCR (QF-PCR - Quantitative fluorescence Polymerase chain reaction) đang được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán trước sinh một số hội chứng, bệnh tật di truyền như hội chứng Down, Patau và Edwards. Ưu điểm của kỹ thuật này là độ chính xác cao, trả kết quả xét nghiệm nhanh và khả năng áp dụng rộng trên quy mô lớn. Tại Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, kỹ thuật này đã được sử dụng để phát hiện mất đoạn AZF (AZF Azoospermia factor) bằng kit của Dcvyser. Điểm mới của nghiên cứu là đã tạo ra kit với 14 chỉ dấu di truyền và xây dựng được quy trình kỹ thuật QF-PCR để phát hiện một số nguyên nhân di truyền thường gặp ở nam giới khám vô sinh có mật độ tinh trùng < 5 triệu/mL. Nhằm khẳng định kết quả QF-PCR là chính xác và đáng tin cậy, chúng tôi tiến hành đánh giá độ tin cậy. Nghiên cứu ứng dụng quy trình QF-PCR đã xây dựng để xét nghiệm 10 mẫu DNA nam giới có khả năng sinh sản bình thường, 2 mẫu DNA của nam giới mắc hội chứng Klinefelter. 4 mẫu DNA của nam giới mất đoạn AZFc, 1 mẫu DNA của nữ giới có khả năng sinh sản bình thường và 1 mẫu nước cất. Kiểm định cho thấy kit với 14 chỉ dấu di truyền và quy trình QF-PCR đã xây dựng có độ chính xác 100% so với kỹ thuật multiplex-PCR và phương pháp nuôi cấy bạch cầu lympho máu ngoại vi. Kết quả nghiên cứu là tiên đề quan trọng giúp phát hiện một số nguyên nhân di truyền thường gặp ở nam giới khám vô sinh, đồng thời hỗ trợ bác sỷ xây dựng được phác đồ chữa hiếm muộn cho bệnh nhân một cách hiệu quả nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54469
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.