Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54473
Title: Xác định đột biến kháng ngã gục (knock down resistance - kdr) Trên gen VGSC ở muỗi Aedes albopictus Thu thập ở Hà Nội Và Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Thu Hiền
Nguyễn, Huy Hoàng
Nguyễn, Thị Hồng Ngọc
Nguyễn, Thị Hương Bình
Keywords: Aedes albopictus
Đột biến kháng ngã gục
Gen VGSC
Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết
Pyrethroid
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.273-278
Abstract: Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng của dịch sốt xuất huyết ở khu vực Đông Nam Á. Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp và cần có sự kiểm soát tốt đổi với vector truyền bệnh. Muỗi Aeđes albopictus được xác định là một trong hai vector chính truyền bệnh sốt xuất huyết. Nghiên cứu gần đây cho thấy muỗi A. Albopịctus có mặt tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng. Để kiểm soát tốt vector truyền bệnh cũng như kiểm soát được dịch bệnh rất cần sự hiểu biết về mức độ kháng và cơ chế kháng với hóa chất diệt của vector truyền bệnh. Hai cơ chế kháng quan trọng ở côn trùng nói chung và ở muỗi nói riêng là cơ chế kháng do đột biến trên protein mục tiêu của hóa chất diệt côn trùng và cơ chế kháng do tăng cường hoạt động của các enzyme phân giải hóa chất diệt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thu thập mẫu muỗi A. albopictus ở Hà Nội và Hải Phòng để xác định mức độ kháng và xác định các đột biến kháng ngã gục trên gen mã hóa cho kênh vận chuyền natri nằm trên màng tế bào thần kinh (voltage gated sodium channel - VGSC) của muỗi ở hai địa điểm trên, Kết quả thử nghiệm tính kháng cho thấy, muỗi A, albopictus ở Hà Nội và Hải Phòng còn nhạy với hóa chất thuộc nhóm organophosphate nhưng đã kháng với đichloro diphenyl trichlorothane (DDT), carbamate và hóa chất thuộc nhóm pyrethroid. Chúng tôi không xác định được các đột biến Ser989Pro, Ilc1011Met, VallQ16Glỵ và Phel534Cys trên muỗi A. albopictus ở Hà Nội và Hải Phòng. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định được một đột biến Tyr986His trên kênh vận chuyền natri VGSC trên mẫu muỗi ở cả hai địa điểm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54473
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.