Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54507
Title: Nghiên cứu biểu hiện và thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của Lusin tái tổ hợp từ Phage staphylococcus Aureus
Authors: Bùi, Thị Thùy Dương
Nguyễn, Đình Duy
Đinh, Duy Kháng
Nguyễn, Huy Thuần
Nguyễn, Minh Hường
Đồng, Văn Quyền
Keywords: Lysin tái tổ hợp
LysK
Kháng kháng sinh
Liệu pháp phage
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.345-351
Abstract: Việc phát minh ra kháng sinh được xem là bước tiến vượt bậc của nền y học thế giới vào đầu thế kỷ 20. Trong sáu thập kỷ qua, 'thần dược' này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm gánh nặng toàn cầu về các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, trải qua thời gian, cùng với việc lạm dụng kháng sinh đã làm xuất hiện nhiều vi khuẩn kháng kháng sinh. Trước thực trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn ngày càng gia tăng, việc sử dụng lysin bên cạnh liệu pháp thực khuẩn thể (phage therapy) để phòng và điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra đang thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Lysin hay còn được gọi là endolysin là enzyme thủy phân thuộc họ mureolytic enzyme có trong phage, có tác dụng ly giải thành tế bào vi khuẩn, giải phóng các phage con bằng phân cắt lớp peptidoglycan và cuối cùng giết chết vi khuẩn. Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tách dòng và biểu hiện lysin K (LysK) được phân lập từ phage vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphyỉococus aureus) trong vi khuẩn E. coti đồng thời đánh giá hoạt tính diệt S. aureus của lysin tái tổ hợp trên chủng vi khuẩn chị thị S. aureus 816. LysK được thiết kế trong vector biểu hiện pET32a(+) và cảm ứng biểu hiện ở nồng độ 0,5 mM IPTG, nhiệt độ 25°C, thu mẫu sau 6 giờ cảm ứng, LysK tái tổ được tính sạch bằng cột sắc ký ái lực ProBotid Nickel-Chelating Resin theo phương pháp tự nhiên. Kết quả thử nghiệm bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch cho thấy LysK tái tổ hợp có hoạt tính diệt S. aureus cao. Nghiên cứu này mở ra triển vọng sử dụng LysK tái lổ hợp nhằm thay thể hoặc bổ trợ kháng sinh trong điều trị S. aureus ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54507
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.