Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54565
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tuyên giáo
Đào tạo nguồn nhân lực
Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .-Tr.34-37
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo chuyên nghiệp chính là giải pháp căn cốt để ngành Tuyên giáo vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề mà thực tiễn cách mạng đang đặt ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54565
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.124.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.