Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/546
Title: Mối quan hệ đạo đức giữa đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam
Authors: Trần, Văn Phòng
Hoàng, Thu Trang
Keywords: Đạo đức
Đảng viên
Công dân
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.10-15
Abstract: Ở Việt Nam đạo đức đảng viên và đạo đức công dân có sự khác biệt. Bởi vì, yêu cầu về chuẩn mực đạo đức đối với đảng viên cao hơn so với công dân bình thường; một số chuẩn mực đạo đức buộc phải có đối với đảng viên nhưng không bắt buộc đối với công dân bình thường. Tuy nhiên, đạo đức đảng viên và đạo đức công dân có sự tương tác lẫn nhau ở chổ, đạo đức công dân càng hoàn thiện thì đạo đức đảng viên càng được nâng cao, ngược lại, đạo đức đảng viên càng nâng cao thì đạo đức công dân càng tiến tới sự hoàn thiện hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/546
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_410.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.