Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5462
Title: ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ VÀ CHỈ ĐƯỜNG TÍCH HỢP HIỂN THỊ MÔ HÌNH 3D CỦA KHU II TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Authors: Phạm, Nguyên Hoàng
Trần, Nguyễn Minh Thư
Lê, Thị Thúy An
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xây dựng một ứng dụng hỗ trợ định vị, chỉ đường chỉ dành riêng cho trường Đại học Cần Thơ trở thành một yêu cầu cần thiết. Bên cạnh việc hiển thị bản đồ vị trí và đường đi trong khuôn viên trường, để tăng thêm tính trực quan sinh động thì ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc xem và định vị trên bản đồ 2D mà còn phải sử dụng các mô hình 3D để hiển thị cho người xem. Đồng thời kết thời kết hợp tính năng tìm đường đi ngắn nhất từ vị trí này đến vị trí khác (ví dụ : tìm đường đi từ Khoa Chính Trị đến khoa Công Nghệ,..). Ứng dụng có thể sử dụng để quảng bá hình ảnh các đơn vị của trường Đại học Cần Thơ.
Description: 53 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5462
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.