Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54624
Nhan đề: Lặng yên sau cơn mưa
Tác giả: Trần, Thị Tú Ngọc
Từ khoá: Văn học Việt Nam
Truyện ngắn
Thế kỷ 21
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 964 .-Tr.74-83
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54624
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.