Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5462
Nhan đề: ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ VÀ CHỈ ĐƯỜNG TÍCH HỢP HIỂN THỊ MÔ HÌNH 3D CỦA KHU II TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Tác giả: Phạm, Nguyên Hoàng
Trần, Nguyễn Minh Thư
Lê, Thị Thúy An
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xây dựng một ứng dụng hỗ trợ định vị, chỉ đường chỉ dành riêng cho trường Đại học Cần Thơ trở thành một yêu cầu cần thiết. Bên cạnh việc hiển thị bản đồ vị trí và đường đi trong khuôn viên trường, để tăng thêm tính trực quan sinh động thì ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc xem và định vị trên bản đồ 2D mà còn phải sử dụng các mô hình 3D để hiển thị cho người xem. Đồng thời kết thời kết hợp tính năng tìm đường đi ngắn nhất từ vị trí này đến vị trí khác (ví dụ : tìm đường đi từ Khoa Chính Trị đến khoa Công Nghệ,..). Ứng dụng có thể sử dụng để quảng bá hình ảnh các đơn vị của trường Đại học Cần Thơ.
Mô tả: 53 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5462
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.