Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5463
Title: Căn cứ kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh năm 2018
Authors: Võ, Hoàng Tâm
Nguyễn, Thanh Điền
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Nội dung luận văn xoay quanh phân tích những căn cứ được pháp luật cạnh tranh năm 2018 dùng để kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường bao gồm: thị trường liên quan; thị phần của doanh nghiệp; rào cản thị trường; công nghệ trong kinh doanh; cơ sở hạ tầng; chi phí và thời gian của khách hàng; các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực. Cụ thể, người viết phân tích lý luận để có thể hiểu rõ những căn cứ nêu trên, phân tích quy định của pháp luật cạnh cạnh về những căn cứ đấy, nêu lên bất cập cũng như đề xuất giải pháp để có khả năng áp dụng thực tiễn hết mức có thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5463
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.