Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54663
Title: Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông chất lượng cao đảm bảo cường độ nén và độ bền trong môi trường biển quần đảo Trường Sa ở Việt Nam
Authors: Phạm, Duy Hữu
Đặng, Thị Thu Hiền
Keywords: Bê tông chất lượng cao
Độ bền
Cường độ nén
Môi trường nước biển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .-Tr.38-42
Abstract: Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết để thiết kế thành phần bê tông chất lượng cao theo các phương pháp dựa trên cấp bê tông và độ bền của bê tông. Trong đó, tác giả đã nghiên cứu các phương pháp xác định tỉ lệ N/CKD phù hợp với cả cấp bê tông và độ bền. Từ đó xác định phương án thiết kế thành phần bê tông tương ứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54663
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.