Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54664
Nhan đề: Bước đầu nghiên cứu bào chế viên hoàn giọt chứa đan sâm, tam thất trồng ở Việt Nam
Tác giả: Trần, Trọng Biên
Nguyễn, Hà Yên
Bùi, Thị Thúy Luyện
Nguyễn, Văn Hân
Từ khoá: Danshen
Salvia miltiorhiza Bunge and Panax notoginseng Burk
Dripping pills
Pill
Danshensu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 510 .- Tr.43-48
Tóm tắt: Danshen dripping pills were formulated from the dry extracts of Salvia miltiorhiza Bunge and Panax notoginseng Burk, with PEG 6000 as carrier. The preparation was optimized as follows: Ratio of dry extract : PEG 6000 : bomeol- 1.0: 3.0 : 0.1; temperature of the melting mixture - 70-75°C; dropping rate -20 ±3 drops.min1; temperature of condensate parafin oil -(-5°C) - 0°C, condensation column length - 40 cm, dropping distance - 13 cm. The obtained dripping pills showed spherical shape with smooth surface, diameter of 3.69 mm, the roundness of 1.03, the disintegration time of 13-15 mins, the pill mean weight of 27.9 mg contaning 0.105 mg of danshensu. The obtained dripping pills proved to be new effective approach for pharmaceutical application.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54664
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.