Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54798
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Thu Liễu-
dc.contributor.authorTrần, Văn Thọ-
dc.contributor.authorLê, Quang Minh-
dc.date.accessioned2021-06-11T02:32:02Z-
dc.date.available2021-06-11T02:32:02Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54798-
dc.description.abstractTrong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Đồng Tháp đã có nhiều cải tiến, tạo chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như việc tổ chức phong trào thi đua, việc bình xét thi đua, khen thưởng, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến,... chưa đáp ứng được hết các nguyện vọng của viên chức, người lao động trong Nhà trường. Việc phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lập thành tích trong lao động và công tác; góp phần thúc đẩy Nhà trường phát triển.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 10, Số 02 .- Tr.03-12-
dc.subjectCông tác thi đuavi_VN
dc.subjectKhen thưởngvi_VN
dc.subjectĐảm bảo chất lượngvi_VN
dc.subjectTrường Đại học Đồng Thápvi_VN
dc.titleThực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Đồng Thápvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.