Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54813
Title: Đánh giá thực trạng đảm bảo an toàn an ninh trong du lịch tại quận Ninh Kiều Tp Cần Thơ
Authors: Lý, Mỷ Tiên
Đặng, Thị Thoại Huyền
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng an toàn an ninh và đề xuất các giải pháp và định hướng góp phần nâng cao đảm bảo an toàn an ninh trong du lịch tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ sao cho phù hợp với định hướng và chiến lượt phát triển du lịch ở quận Ninh Kiều nói riêng và thành phố Cần thơ nói chung trong thời kì hội nhập quốc tế.
Description: 106 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54813
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.