Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54816
Title: Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Keywords: Chất lượng
Hiệu quả
Hoạt động nghiên cứu khoa học
Học viện Chính trị khu vực I
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 281 .- Tr.23-28,33
Abstract: Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ chính, trọng tâm của Học viện Chính trị khu vực I. Trong những năm gần đây, hoạt động NCKH của Học viện đã có nhiều bước tiến mới, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ trong viện nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên và chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho Học viện. Tuy nhiên, công tác này còn tồn tại một số vấn đề cần phải tháo gỡ. Bài viết tập trung phân tích vai trò của hoạt động NCKH; hoạt động NCKH của Học viện Chính trị khu vực I thời gian qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động NCKH của Học viện trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54816
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.