Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54818
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với các sản phẩm du lịch tại làng Chăm Châu Giang, tỉnh An Giang
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Phan, Nguyễn Phát
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách trong nước khi đến với làng Chăm Châu Giang, tỉnh An Giang. Từ đó rút ra những đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch tại nơi đây
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54818
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.