Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5483
Title: THEO DÕI TIẾN ĐỘ HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Authors: Nguyễn, Tí Hon
Lê, Nguyễn Bảo Ngọc
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Theo dõi tiến độ học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin” nhằm tạo ra một hệ thống để phục vụ cho cả giảng viên lẫn học viên. Nhằm nâng cao tính tiện lợi, an toàn và bảo mật nên hệ thống sẽ được xây dựng dưới dạng API RESTful Web Service. Đây là một dịch vụ Web với kiến trúc RESTful và dịch vụ Web này sẽ dùng để xử lý cho tất cả chức năng của hệ thống. Bên cạnh dịch vụ Web, hệ thống sẽ còn bao gồm một ứng dụng Web được viết bằng HTML, JavaScript với các thư viện, framework nổi bật hiện nay, và một ứng dụng di động được viết bằng Java với Android Studio. Bằng việc sử dụng dịch vụ Web để xử lý như vậy hệ thống sẽ cho thấy được sự tiện lợi, nhanh chóng trong việc giao tiếp giữa Trang Webvà ứng dụng di động.
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5483
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.