Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54851
Title: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái cho nữ vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp
Authors: Phạm, Việt Thanh
Tiêu, Thanh Sang
Keywords: Nữ vân động viên
Đá cầu
Tiêu chí ánh giá
Tỉnh Đồng Tháp
Tiêu chuẩn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 10, Số 02 .- Tr.30-36
Abstract: Nghiên cứu sử dụng những phương pháp thường quy trong thể dục thể thao xác định được 6 tiêu chí đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo, qua đó xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái cho nữ vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp gồm thang điểm C, tiêu chuẩn phân loại và phân loại tổng hợp. Kết quảứng dụng tiêu chuẩn đánh giá có 11,11% vận động viên xếp loại khá; 44,44% xếp loại trung bình; 33,33% xếp loại yếu và 11,11% xếp loại kém.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54851
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.91.54


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.