Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/549
Title: Điều chỉnh chính sách kinh tế của các cường quốc và tác động đến Việt Nam
Authors: Võ, Đại Lược
Keywords: Điều chỉnh chính sách kinh tế
Mỹ
Nhật Bản
Liên minh Châu Âu
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr 3-12
Abstract: Tình hình kinh tế thế giới trong thập niên đầu thế kỷ XXI đã, đang và sẽ biến động khôn lường không dự báo được. Từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 đến nay, các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc, phải điều chỉnh các chính sách kinh tế để thích ứng với các diễn biến của tình hình. Đó là chính sách nới lỏng tiền tệ và tài chính, chính sách tái cơ cầu nền kinh tế. Những chính sách tuy đã chặn đà suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng chỉ duy trì tốc đọ tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản, liên minh châu Âu (EU) ở mức độ 1% tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới khoảng 2,3-3% trong các năm 2008-2009. Cho đến nay, nền kinh tế Mỹ phục hồi khá hơn, tăng trưởng khoảng 2% năm 2016, nhưng các nền kinh tế châu Âu và Nhật Bản chỉ tăng trưởng 1%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng đã giảm từ 9-10% năm xuống còn 6,5% năm trong 2017. Tăng trưởng kinh tế của các cường quốc và thế giới phục hồi chậm và có không ít nguy cơ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn do đó chủ nghĩa dân túy và chống toàn cầu hóa gia tăng, đồng thời do đổi mới công nghệ, đổi mới thể chế, khuyến khích cơ chế đổi mới sáng tạo diễn ra chậm chạp. Những điều chỉnh chính sách kinh tế của các cường quốc đã tác động tới nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/549
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.