Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54923
Title: Nghên cứu kỹ thuật nhân giống cây Sến trung Hama/ium ceyianicutn (Gardner) Benth) bằng giâm hom và gieo hạt ở giai đoạn vườn ươm
Authors: Vũ, Đức Bình
Nguyễn, Văn Lợi
Nguyễn, Thị Thanh Nga
Hà, Văn Thiện
Nguyễn, Hải Thành
Keywords: Hạt giống
Hom giống
IBA
Nhân giống
Sến trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 347 .- Tr.141-149
Abstract: Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về nhân giống cây sến trung từ hạt và bằng phương pháp giâm hom. Kết quả nghiên cứu cho thấy xử lý hạt chỉ cần ngâm vào nước nóng 60°C trong 8 giờ, vớt hạt ra, rửa sạch và để ráo. Trộn đều hạt với cát hơi ẩm theo tỷ lệ 1 : 2 rồi đem gieo trên luống có cát ẩm. Sau 30 ngày, khi cây mầm cao khoảng 3 cm, có 3 - 4 lá thì tỉa cây mầm và cấy vào bầu. Thành phần hỗn hợp ruột bầu tốt nhất là 94% đất tầng B + 5% phân chuồng hoai + 1% NPK, Tưới đủ ẩm cho cây ngày 1 - 2 lần tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Che sáng khoảng 50% trong giai đoạn từ khi cấy cây mầm đến giai đoạn 3 tháng tuổi giúp cây con sinh trưởng tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54923
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.