Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54936
Nhan đề: Đánh giá độ phì nhiêu và những hạn chế của đất trồng lúa vùng Đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Phạm, Văn Thành
Nguyễn, Thanh Lâm
Vũ, Anh Tú
Nguyễn, Quang Huy
Từ khoá: Độ phì nhiêu đất
Yếu tố ảnh hướng độ phì đất
Đồng bằng sông Hồng.
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 349 .- Tr.3-10
Tóm tắt: Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là vựa lúa lớn thứ hai của Việt Nam, có 1.508.212 ha đất tự nhiên, trong đó diện tích đất nông nghiệp 962.278 ha, chiếm 63,8% tổng diện tích. Đất trồng lúa 561.746 ha, chiếm 58,35% diện tích đất nông nghiệp. Đất lúa được trồng trên 22 loại đất thuộc 6 nhóm đất: Đất mặn 32.438 ha, đất phèn 41.856 ha, đất phù sa 450.739 ha, đất xám 29.330 ha, đất đỏ 5.105 ha và đất thung lũng 2.278 ha. Đất lúa có điểm chất lượng cao 417.043 ha, chiếm 74,24%; có điểm chất lượng trung bình 105.850 ha, chiếm 18,84% và có điểm chất lượng thấp 38.853 ha, chiếm 6,92% diện tích đất trồng lúa...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54936
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.