Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54976
Title: Xác định chỉ thị chống oxy hóa của mật ong để truy xuất sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Cao nguyên Đá Đồng Văn, Hà Giang
Authors: Lê, Quang Trung
Kim, Bích Nguyệt
Cam, Thị Hàng
Nguyễn, Đình Ánh
Lâm, Thu Hằng
Vũ, Thúy Nga
Nguyễn, Thị Thúy Hòa
Phạm, Minh Giang
Keywords: Truy xuất nguồn gốc
DL-3-phenyllactic axit
DPPH
FRAP
Mật ong bạc hà Cao nguyên đá Đồng Văn
Hà Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 349 .- Tr.69-76
Abstract: Sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (MBH) có giá bán cao nhất trên thị trường trong nước hiện nay, nên khó tránh khỏi gian lân thương mại bằng cách trộn lẫn MBH với các loại mật ong có sản lượng cao và giá bán thấp như mật keo tai tượng (M0R2) nhằm tăng lợi nhuận. Để giữ thưong hiệu MBH, trong nghiên cứu này, hàm lượng DL-3-phenyllactic axit (3-PA) trong mật ong phân tích theo phưong pháp LC-MS/MS, Fe²⁺ hình thành theo phép thử FRAP và %DPPH đã phản ứng theo phép thử DPPH được phân tích trên các loại nền mẫu mật ong, bao gồm các mẫu MBH nguyên chất, các mẫu M0R2 và 4 loại mật pha trộn giữa M0R2 và MBH theo các tỷ lệ 1:9,1:4, 3:7 và 1:1. Giá trị của 3-PA, Fe²⁺ và DPPH của MBH nguyên chất đều thấp hơn với thống kê tin cậy (0,0001<P<0,05) so vói M0R2 và 4 loại nền mẫu pha trộn giữa MBH với M0R2 ở các tỷ lệ khác nhau...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54976
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.