Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54979
Title: Ứng dụng Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển trong phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan
Authors: Nguyễn, Trung Hiếu
Nguyễn, Bích Như
Keywords: Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
Đánh giá kết quả học tập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 35 .- Tr.111-116
Abstract: Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu và vận dụng lý thuyết trắc nghiệm cổ điển trong phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Phương pháp thống kê toán học được sử dụng để phân tích một bộ đề trắc nghiệm khách quan 30 câu hỏi với 85 bài làm của sinh viên. Kết quả cho thấy lý thuyết này có thể được vận dụng để phân tích các thông số của câu hỏi trắc nghiệm như độ khó, độ phân biệt, chất lượng của các phương án nhiễu… Các thông số này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa và nâng cao dần chất lượng của các câu hỏi thi. Việc sử dụng các câu hỏi đã được chuẩn hóa giúp cho hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong nhà trường được chính xác, khách quan và công bằng hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54979
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.