Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5500
Title: Đóng góp của những con người "trung hậu - đảm đang" trong thời đại mới
Authors: Hồng Thắm
Lê, Tám
Keywords: Phụ nữ
Trung hậu
Đảm đang
Thời đại mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và đời sống;Số 227 .- Tr.2-3
Abstract: Công ty Điện lực Cà Mau - Tổng công ty Điện lực miền Nam có tổng cộng 95 nữ chiếm tỷ lệ 13% trong tổng số CNVCLĐ. Trong đó tuổi đời cao nhất là 54 tuổi, thấp nhất là 24 tuổi. Về trình độ có 02 Thạc sỹ, 38 Đại học, 55 Cao đẳng Trung cấp và trình độ khác, các chị em đều được ký hợp đồng lao động với nguồn thu nhập ổn định, doanh nghiệp trích nộp đầy đủ các loại bảo hiểm theo đúng pháp luật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5500
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.