Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55116
Title: Góp ý một số quy định của dự Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Authors: Nguyễn, Hùng Vừa
Dương, Văn Quý
Keywords: Góp ý một số quy định của dự Luật Phòng
Chống tham nhũng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 08 .- Tr.18-20
Abstract: Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Dự kiến, Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ được thông qua tạl kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Trong phạm vi bài viết này, tác giả góp ý một số quy định, nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55116
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.