Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55174
Nhan đề: Một số nội dung căn bản của Nghị định số 28/2018/QĐ-TTG về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Tác giả: Phúc Đạt
Từ khoá: Một số nội dung căn bản
Nghị định số 28/2018/QĐ-TTG về việc gửi
Nhận văn bản điện tử
Giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.49-52
Tóm tắt: Nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tổ chức triển khai đồng bộ hoạt động kết nối liên thông văn bản điện tử giữa Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55174
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.