Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55175
Title: Văn bản mới ban hành
Keywords: Văn bản mới ban hành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.53-56
Abstract: Bài viết: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế; Quảng Trị ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại một số đơn vị thuộc bộ LĐTBXH năm 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55175
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.