Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55193
Title: Tạp chí Thanh tra vươn tầm thời đại
Authors: Dương, Quốc Huy
Keywords: Tạp chí Thanh tra
Vươn tầm thời đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.6-8
Abstract: Ra đờí ngày 18/10/1978, thời gian đầu, Tạp chí Thanh tra phải đối mặt với mụôn vàn khó khăn, thử thách. Song, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động, suốt 40 năm qua, Tạp chí Thanh tra đã thực hiện tốt chức năng là một cơ quan nghiên cứu lý luận, tuyên truyền của ngành Thanh tra và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55193
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.