Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55196
Title: Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của - hai cây bút đi đầu trong việc sưu tầm, biên soạn văn học dân gian bằng chữ quốc ngữ
Authors: Nguyễn, Xuân Kính
Keywords: Trương Vĩnh Ký
Huỳnh Tịnh Của
Hai cây bút sưu tầm
Văn học dân gian
Chữ quốc ngữ
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam;Số 02(194) .-Tr.3-13
Abstract: Tình hình tư liệu hiện nay cho thấy, từ thế kỉ XIV đến nửa đầu thế kỉ XX, các nhà nho Việt Nam đã dùng chữ Hán, chữ Nôm ghi chép, biên soạn văn học dân gian. Việc dùng chữ quốc ngữ sưu tầm, biên soạn văn học dân gian được các trí thức Tây học tiến hành muộn hơn: từ nửa cuối thế kỉ XIX. Trong hoạt động sưu tầm, biên soạn folklore ngôn từ, nếu việc dùng chữ Hán, chữ Nôm được thực hiện đầu tiên và tập trung bởi các tác giả ở Bắc Bộ thì việc dùng chữ quốc ngữ lại được tiến hành đầu tiên bởi các tác giả ở Nam Bộ. Trong sự nghiệp biên khảo đồ sộ bằng chữ quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của đã để lại nhiều cuốn sách về văn học dân gian.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55196
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.