Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/552
Title: Tư tưởng triết học chính trị Hy Lạp cổ đại
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Triết học chính trị
Hy Lạp cổ đại
Con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.99-104
Abstract: Tư tưởng chính trị Hy Lạp cổ đại đạt đến sự phát triển cực thịnh của thế kỷ V trước Công nguyên (TCN) với tên tuổi của Platon và Aristotle. Tư tưởng đó dựa trên quan niệm cho rằng con người là thực thể xã hội, không thể sống bên ngoài xã hội, cần tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Ở thế kỷ IV (TCN), quan niệm đó bị thay thế bởi quan niệm đề cao con người cá nhân. Tiêu biểu cho đề cao quan niệm con người cá nhân là Epicurus và trường phái khắc kỷ. Theo quan niệm nay, con người về bản chất không thích nghi với việc sống trong cộng đồng. Cuộc sống công cộng không phải là cuộc sống của cá nhân. Hạnh phúc của cá nhân nào, do chính người đó quyết định. Con người cần tránh xa đời sống công cộng, rút lui vào đời sống nội tâm, tìm đến sự bình thản trong tâm hồn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/552
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_397.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.