Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55203
Title: Tố cáo và giải quyết tố cáo trong phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Tố cáo và giải quyết tố cáo
Trong phòng
Chống tham nhũng
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.29-32
Abstract: Trong phòng, chống tham nhũng, tố cáo là một kênh quan trọng giúp các cơ quan Nhà nước kịp thời phát hiện và xử lý các hành ví tham nhũng. Để cung cấp thêm thông tin đến bạn đọc về vấn đề này, bàí viết đưới đây tập trung làm rõ thực trạng tố cáo và giải quyết tố cáo trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, từ đó đề xuất một số gíải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện vấn đề này trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55203
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.