Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55203
Nhan đề: Tố cáo và giải quyết tố cáo trong phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Từ khoá: Tố cáo và giải quyết tố cáo
Trong phòng
Chống tham nhũng
Thực trạng và giải pháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.29-32
Tóm tắt: Trong phòng, chống tham nhũng, tố cáo là một kênh quan trọng giúp các cơ quan Nhà nước kịp thời phát hiện và xử lý các hành ví tham nhũng. Để cung cấp thêm thông tin đến bạn đọc về vấn đề này, bàí viết đưới đây tập trung làm rõ thực trạng tố cáo và giải quyết tố cáo trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, từ đó đề xuất một số gíải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện vấn đề này trong bối cảnh hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55203
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.