Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55204
Title: Quyền tố cáo trong Luật Tố cáo năm 2018
Authors: Dương, Văn Quý
Keywords: Quyền tố cáo
Trong Luật Tố cáo năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.33-35
Abstract: Tố cáo là một trong những quyền của con người nhằm báo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những vấn đề bị vi phạm. Bản chất của quyền tố cáo là quyền tự vệ hợp pháp trước những hành vi vi phạm để tự bảo vệ mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội. Đó là quyền hiến định, qụyền phản hồi, quyền dân chủ và hơn thế nữa, đó là quyền để bảo vệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55204
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.