Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55204
Nhan đề: Quyền tố cáo trong Luật Tố cáo năm 2018
Tác giả: Dương, Văn Quý
Từ khoá: Quyền tố cáo
Trong Luật Tố cáo năm 2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.33-35
Tóm tắt: Tố cáo là một trong những quyền của con người nhằm báo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những vấn đề bị vi phạm. Bản chất của quyền tố cáo là quyền tự vệ hợp pháp trước những hành vi vi phạm để tự bảo vệ mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội. Đó là quyền hiến định, qụyền phản hồi, quyền dân chủ và hơn thế nữa, đó là quyền để bảo vệ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55204
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.