Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55204
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Văn Quý-
dc.date.accessioned2021-06-16T02:33:40Z-
dc.date.available2021-06-16T02:33:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-1121-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55204-
dc.description.abstractTố cáo là một trong những quyền của con người nhằm báo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những vấn đề bị vi phạm. Bản chất của quyền tố cáo là quyền tự vệ hợp pháp trước những hành vi vi phạm để tự bảo vệ mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội. Đó là quyền hiến định, qụyền phản hồi, quyền dân chủ và hơn thế nữa, đó là quyền để bảo vệ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.33-35-
dc.subjectQuyền tố cáovi_VN
dc.subjectTrong Luật Tố cáo năm 2018vi_VN
dc.titleQuyền tố cáo trong Luật Tố cáo năm 2018vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.