Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55205
Title: Tiếp công dân trong thi hành án dân sự
Authors: Lê, Thị Kim Thanh
Keywords: Tiếp công dân
Trong thi hành án dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.36- 39
Abstract: Tiếp công dân nói chung là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua hoạt động tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Việc tiếp công dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự nhằm mục đích tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân về thi hành án dân sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55205
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.