Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55213
Title: Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành - Yếu tố hợp lý và bất cập trong các quy định pháp luật
Authors: Bùi, Thị Thu Thúy
Keywords: Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Yếu tố hợp lý và bất cập trong các quy định pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.49-53
Abstract: Luật Thanh tra năm 2010 đã góp phần tạo lập khung pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác thanh tra những năm qua cho thấy các quy định của Luật này vẫn còn không ít hạn chế, bất cập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55213
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.