Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5522
Title: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN CỦA CHUỖI CỬA HÀNG BUFFET
Authors: Nguyễn, Minh Khiêm
Lê, Trung Tín
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Hệ thống quản lý các mặt hàng hải sản của chuỗi của hàng buffet” nhầm mục đính hạn chế các công việc thủ công trong quản lý nguyên liệu, tìm kiếm, nhập hàng, xuất hàng một cách chính xác và tiết kiệm thời gian. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ c# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server chủ yếu được xây dựng trên công cụ VisuaStudio 2017, các sơ đồ được vẽ chủ yếu bằng công cụ hổ trợ Powerdesigner. Hệ thống được chia thành 3 nhóm người dùng chính, mỗi nhóm người dùng có những chức năng phù hợp: Quản lý(Admin), nhân viên kho, nhân viên cửa hàng.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5522
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.