Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55233
Title: Vụ pháp chế - TTCP góp phần nâng cao chất lượng thể chế của ngành
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Vụ pháp chế - TTCP
Nâng cao chất lượng thể chế của ngành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.14-16
Abstract: Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Ký sắc lệnh 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra (23/11/1945), đến nay, ngành Thanh tra Việt Nam đã trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành. Là một trong những đơn vị trực thuộc của Thanh tra Chính phủ, qua mỗí thời kỳ, Vụ Pháp chế cũng có những thay đổí về tên gọí, tổ chức và hoạt động theo mỗi bước phát triển của ngành Thanh tra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55233
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.