Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55247
Title: Thanh tra tỉnh Bình Định: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra khẳng niềm tin trong nhân dân
Authors: Vũ Anh
Lê, Tú
Keywords: Thanh tra tỉnh Bình Định
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra
Niềm tin trong nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.27-29
Abstract: Trong vài năm gần đây, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục đổi mới hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại niềm tin lan tỏa trong nhân dân. Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã quán triệt xây dựng nội dung thanh tra hành chính có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề xã hội quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55247
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.