Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55247
Nhan đề: Thanh tra tỉnh Bình Định: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra khẳng niềm tin trong nhân dân
Tác giả: Vũ Anh
Lê, Tú
Từ khoá: Thanh tra tỉnh Bình Định
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra
Niềm tin trong nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.27-29
Tóm tắt: Trong vài năm gần đây, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục đổi mới hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại niềm tin lan tỏa trong nhân dân. Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã quán triệt xây dựng nội dung thanh tra hành chính có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề xã hội quan tâm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55247
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.