Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55248
Title: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác TCD và giải quyết KNTC
Authors: Bùi, Thu Hà
Keywords: Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La
Nhiều kết quả đáng ghi nhận
Trong công tác TCD và giải quyết KNTC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.30-32
Abstract: Mai Sơn là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La, có 6,4 km đường biên giới quốc gia giáp huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tổng diện tích tự nhiên là 142.670 ha, dân số trên 160 nghìn người, có 06 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, có 08 xã với 144 bản đặc biêt khó khăn. Có thể nói, với những đặc điểm trên, tình hình an ninh của địa phương tiềm ẩn nhữnp yếu tố phức tạp, song thời gian qua, cap ủy, chính quyền huyện Mai Sơn luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiêu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55248
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.