Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5525
Title: PHÂN LỚP CÂU HỎI PHỤC VỤ CHO TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC: ỨNG DỤNG TÌM KIẾM BÀI GIẢNG CỦA TRƯỜNG ĐHCT
Authors: Trần, Thanh Điện
Phạm, Minh Hoàng
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về Web ngữ nghĩa và Ontology, tìm hiểu về các phương pháp phân lớp câu hỏi. Để làm được như vậy đòi hỏi cần phải có một khoảng thời gian để tìm kiếm và trắc lọc những thông tin cần thiết phù hợp với đề tài mà em đã chọn. Từ những kiến thức đã tìm được em tiến hành xây dựng và phát triển một chương trình “Phân lớp câu hỏi phục vụ cho tìm kiếm ngữ nghĩa tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục: ứng dụng tìm kiếm bài giảng của trường ĐHCT” để đáp ứng với nhu cầu của giảng viên, sinh viên về việc tìm kiếm bài giảng thông qua việc phát triển ứng dụng này. Trong chương trình này cung cấp cho người dùng chức năng nhập vào câu hỏi về lĩnh vực giáo dục và trả về kết quả là bài giảng được viết bởi tác giả và đơn vị thực hiện của bài giảng đó.
Description: 46 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5525
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.