Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55251
Nhan đề: Chất lượng tín dụng của chính sách tín dụng học sinh sinh viên
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Long
Từ khoá: Chất lượng tín dụng
Chính sách tiến dụng học sinh sinh viên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.39-42
Tóm tắt: Bài viết: Chất lượng tín dụng của chính sách tín dụng HSSV; Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng HSSV; Các chỉ tiêu định lượng đánh giá chất lượng tín dụng HSSV; Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng chính sách tín dụng đối với HSSV.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55251
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.