Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55267
Title: Xác định đột biến Q2933P trên gen FAt1 ở bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ trong một gia đình có nạn nhân chất độc Dioxin ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Thu Hiền
Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Văn Tụng
Lê, Thị Kim Dung
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Huy Hoàng
Nguvễn, Đăng Tôn
Nông, Văn Hải
Keywords: Chất độc dioxin
Nạn nhân bị nhiễm dioxin
Bệnh thiểu năng trí tuệ
Hỗ trợ tư vấn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ sinh học;Số 2 .- Tr.253-258
Abstract: Ô nhiễm dioxin do chiến tranh hóa học để lại đã và đang gây ra hậu quả hết sức nặng nề lên môi trường sinh thái và đặc biệt là đối với sức khỏe con người Việt Nam. Đặc biệt, chất độc dioxin gây ra hàng loạt bệnh khác nhau trong đó có nhiều bệnh liên quan đến hệ thần kinh, bệnh thiểu năng về trí tuệ (Intellectual disability-ID) là một trong 17 bệnh đã được Việt Nam công nhận. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ thiểu năng trí tuệ đã được phát hiện ở các thế hệ Fl và F2 của các nạn nhân bị phơi nhiễm. Dioxin có thể gây ảnh hưởng ở mức độ gen lên toàn bộ hộ gen/ hệ gen biểu hiện (exome) hay cấu trúc và chức năng của một hay nhóm gen dần tới phát sinh bệnh tật ở người bị phơi nhiễm trực tiếp; các thay đổi này còn có thể di truyền cho các thế hệ tiếp theo. Trong nghiên cứu này, phương pháp giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện (Whole exọme sequencing-WES) đã được sử dụng để nghiên cứu và xác định các biển dị di truyền liên quan đến bệnh thiểu năng trí tuệ trong gia đình có nạn nhân bị nhiễm dioxin ở Việt Nam. Kết quả sàng lọc cho thấy một đột biến thay thế dạng dị hợp từ Gln2933Pro trên gen FAT1 (Fat atypical cadhenn 1) của bệnh nhân được di truyền từ người cha có nồng độ dioxin trong máu cao, cũng như những thay đổi về cấu trúc protein này. Ngoài ý nghĩa khoa học quan trọng, kết quả này có thể cần thiết cho việc hỗ trợ tư vấn cho các gia đình là nạn nhân chất độc dioxin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55267
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.