Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55272
Title: Hai người phụ nữ góp phần tạo nên xứ Huế
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Xứ Huế
Nhân vật lịch sử
Phụ nữ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 03+04 .-Tr.9-10
Abstract: Mảnh đất Huế từng là đất của bộ lạc Việt Thường thị, một bộ của Nhà nước Văn Lang. Trong 15 bộ của Nhà nước Văn Lang chỉ có bộ này mang yếu tố “Việt”, có lẽ là tên xa xưa nhất của tên gọi dân tộc Việt Nam và tên gọi nước Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55272
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
707.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.