Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55387
Title: Xu hướng “Thoái Trung” của các doanh nghiệp Nhật Bản gần đây và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Đầu tư từ nước ngoài
Chính sách thoái Trung
Đa dạng hóa chuỗi cung ứng
Chính sách của Nhật Bản
Tham khảo
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.03-12
Abstract: Những năm gần đây, nhiều nhân tố kinh tế, chính trị và xã hội đã ảnh hưởng tới đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc. Như nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác, các nhà đầu tư Nhật Bản đang có kế hoạch dịch chuyển hoặc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ tới quốc gia hoặc khu vực khác, trong đó Việt Nam được xem là điểm đến hứa hẹn. Bài viết trình bảy về hiện tượng rút lui này, hay còn gọi là hiện tượng “Thoái Trung ”, phân tích nguyên nhân chủ yếu của nó. Đồng thời bài viết chỉ ra mục tiêu và định hướng chính sách “Thoái Trung” gần đây của Chính phủ Nhật Bản. Phần cuối của bài viết lý giải lý do Việt Nam là điểm đến được các nhà đầu tư Nhật Bản ưu tiên cũng như những gì Việt Nam cần làm để tận dụng cơ hội này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55387
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.